Edit Content

1. Wprowadzenie do
cyber-bezpieczeństwa

Odtwórz wideo

2. Atak słownikowy

Odtwórz wideo

3. Atak SQL injection - listowanie baz danych

Odtwórz wideo

4. Atak SQL injection - listowanie tabel w bazach danych

Odtwórz wideo

4. Reklama zrealizowanych projektów.

Odtwórz wideo

0